" Rok 1920-28 "

 
          V roce 1920 konal výbor klubu 11 schůzí. poněvadž vzrostl značně počet členů klubu v Jarošově nad Nežárkou, bylo usneseno, jmenovati člena klubu p. Skálu z Jarošova  důvěrníkem pro obec Jarošov. Dne 6.10.1920 byla schválena smlouva o pronájmu části řeky Nežárky od Vrzákova mlýna po Hartlův most, kterou majitel p. Vrzák pronajal za roční nájemné 100,- Kč. Dále si klub najal část řeky Nežárky u Lnářského družstva od jindřichohradecké obce za roční nájemné 100,- Kč na dobu 6 let. Od pana Schmiedta byla zakoupena kapří násada o váze 100 kg za cenu 1.100,- Kč, když byla od ostatních nabízena za částku 1.400,- Kč. Násada byla puštěna do obecní řeky, kterou měl dříve pronajatu p. Liška, fotograf z J. Hradce. V tomto úseku byl rybolov zakázán zvláštním oběžníkem vydaným klubovým výborem. V tomto roce bylo také schváleno umístění líhně, věnované jako subvenxce od zemědělské rady v Praze, v budově zimní Hospodářské školy v J. Hradci. pro rok 1921 valná hromada schválila členský příspěvek 20,- Kč, rybářský lístek 40,- Kč, zápisné pro nové členy 5,- Kč, zarybňovací příspěvek jednou pro vždy 10,- Kč.
    
       

     V roce 1921 byla požádána Okresní politická správa za ochranu tekoucích vod proti vypouštění kachen na vodu v období tření ryb. Bylo zakoupeno 4.000 ks lína v ceně 5,- Kč za 100 ks, kteří byli nasazeni do řeky Nežárky v Jarošově. Hlídač p. Klaubauf byl k 30.9.1921 vyloučen z klubu za zpronevěru peněz vybraných za příspěvky (435,- Kč) s tím, že dluh uhradí do 8 dnů, nebo věc předána soudu. Dluh byl uhrazen ve splátkách po 50,- Kč. Za hlídače byl opět ustanoven Jan Bednář, byl mu upraven plat na 500,- Kč ročně s právem vybírati pokuty za přestupky ve výši 2,- Kč, které neměl zneužívat, protože tyto se staly jeho dalším příjmem. Na pokuty musel býti veden zvláštní záznam. Jako zajímavost se v kronice uvádí, že bylo usneseno dne 2 června 1921  založiti pamětní knihu, spolkovou knihovnu a odebírati časopis Československý rybář od Antonína Dvořáka ve Vodňanech.

       V roce 1922, aby byl získán dohled ze strany četnictva jsoucího v rajonu klubovního povodí, budou vydány zájemcům z jejich řad rybářské lístky za režijní cenu. Dále bylo vyhověno žádosti členům, aby se členská schůze konala čtvrtletně. Bylo schváleno vyjednání s rybářskými kluby v Novém Etinku a ve Stráži n. Než. V tom smyslu, že jejich členové mohou chytat v našich tekoucích vodách za poplatek 5,- Kč. Byl schválen návrh na zakoupení loďky za účelem zlepšení kontroly na řece. Dne 14.7.1922 bylo schváleno povoliti chytání ryb na jednu udici otce nebo pěstouna za jejich dozoru chlapcům ve věku od 10 až 14 let, za podmínky, že jsou  členy klubu.

Zajímavost: (přepis z kroniky) RK v J. Hradci dal, na základě zprávy podávané p. Tomáškem, členem výboru, výstrahu p. Tomáši Křesťánkovi z J. Hradce, že chytat ryby aniž by měl k tomu oprávnění. Poněvadž, ale byl klub mylně informován členem p. Stárkou, že otec našeho člena klubu Ludvíka Křesťánka, chytá ryby neoprávněně, došlo k soudní žalobě na klub panem Tomášem Křesťánkem a klub byl odsouzen k omluvě a k náhradě soudních útrat ve výši 180,- Kč. Poněvadž celou akci rozvířil vlastně syn žalobce, člen našeho klubu, ačkoliv mohl celou věc sám s výborem vyřídit, usnesl se výbor klubu, aby byl Ludvík Křesťánek z klubu vyloučen k 31.12.1922 a eventuálně nové přijetí jeho za člena vázáno podmínkou zaplacení 180,- Kč (soudní výlohy).

 

      Za roky 1923 až 1925 nebyla nalezena kniha o zápisech, není v kronice o těchto letech žádný zápis.

        KRONIKA  byla pořizována v roce 1970 !!! 

       V roce 1926 obdržel státní subvenci ve výši 28.000,- Kč na výstavbu líhně.

    

       V roce 1927 veřejnost poukazovala na nesportovní jednání některých členů klubu, kteří chytali štiky v době jejich hájení a mezi členy klubu vznikly pochybnosti, zda takové jednání je vůbec nedovolené (jedni byli pro chytání, jedni proti) bylo odhlasováno na výborové schůzi 21.3.1927, aby se chytaly ryby od 1. května 1927.  Vyhláška vydaná Okresní politickou správou ze dne 30. dubna 1924, zakazuje chytání ryb do 15. června – s vyjímkou chytání štiky od 1. května na udice štikové. S účinností od 1. června 1927 byl přijat za hlídače p. Neckář, kterému klub koupil jízdní kolo za účelem snažší a rychlejší kontroly, dále obdržel zdarma povolenku na jeden prut. Kolo mu za měsíc někdo ukradl. Dále byl bezplatně pronajat pstruhový potok klubu v Niové Etinku. V tomto roce měl klub 102 členů.

    

        V roce 1928 výbor odsouhlasil nákup 1500 ks pstruha duhového, z nichž 500 ksw odebere p. Kohn, obchodník a látkami, zbytek bude vysazen 500 ks do Hamerského potoka a 500 ks do Nežárky, z toho pak bylo 50 ks vysazeno do Řečičkya a 50 ks do dolejšího klubového rybníčka.
Byl schválen návrh na cenu rybářského lístku na rok 1929, starý člen zaplatí 100,-  Kč, nový člen zaplatí 170,- Kč + zápisné 5,- Kč. Dále bylo schváleno zaplacení členství do 30. dubna 1929.