Revíry

421 020 Hamerský potok 1 A

421 020 Hamerský potok 1 A

Uživatel revíru: Jihočeský ÚS
Organizace pověřená hospodařením: MO Jindřichův Hradec

Délka: 3,0 km
Rozloha: 53,00 ha

Popis revíru
GPS Z: 49°8’47.5″N, 15°1’14.589″E, K: 49°8’54.364″N, 15°2’22.346″E
Přítok Nežárky. Rybářský revír tvoří nádrž Vajgar (GPS 49°8’35.537″N, 15°1’2.589″E) v Jindřichově Hradci až k jezu továrny Jitka v Otíně. Lov z plavidel je povolen. Kotvení plavidel povoleno 30 m od leknínových polí a 50 m od břehu. Nahazování do leknínových polí a jejich poškozování je zakázáno. Zákaz lovu ryb z oplocených pozemků. Místní povolenky se na tento revír nevydávají.

Horní míra u kapra obecného je 70 cm.
Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.


423 014 Hamerský potok 1 P

423 014 Hamerský potok 1 P

Uživatel revíru: Jihočeský ÚS
Organizace pověřená hospodařením: MO Jindřichův Hradec

Délka: 10,0 km
Rozloha: 6,00 ha

Popis revíru
GPS Z: 49°8’55.689″N, 15°2’29.111″E, K: 49°8’36.952″N, 15°7’11.934″E
Přítok Nežárky – Lužnice. Od železničního mostu Jitka v Otíně až k hrázi Ratmírovského rybníka. Zákaz lovu ryb v úseku od jezu továrny Jitka Otín až k železničnímu mostu Jitka v Otíně. Lov ryb povolen v náhonu nad MVE Oldříš 1, v přilehlém rybníčku a v odvodním kanále odvádějícím vodu z MVE zpět do Hamerského potoka.


421 051 Nežárka 3

421 051 Nežárka 3

Uživatel revíru: Jihočeský ÚS
Organizace pověřená hospodařením: MO Jindřichův Hradec

Délka: 12,5 km
Rozloha: 16,50 ha

Popis revíru
GPS Z: 49°4’49.109″N, 14°52’55.542″E, K: 49°6’5.984″N, 14°59’23.121″E
Přítok Lužnice. Od jezu mlýna Šimanov v k. ú. Stráž nad Nežárkou až k jezu mlýna v Dolním Žďáru.


421 052 Nežárka 4

421 052 Nežárka 4

Uživatel revíru: Jihočeský ÚS
Organizace pověřená hospodařením: MO Jindřichův Hradec

Délka: 19,5 km
Rozloha: 18,00 ha

Popis revíru
GPS Z: 49°6’6.025″N, 14°59’23.121″E, K: 49°9’30.851″N, 15°0’31.132″E
Přítok Lužnice. Od jezu v Dolním Žďáru až k jezu v Dolním Skrýchově. K revíru patří úsek Hamerského potoka (GPS Z: 49°8’24.515″N, 14°59’58.297″E, K: 49°8’29.421″N, 15°0’5.849″E) od vtoku do Nežárky až k hrázi nádrže Vajgar a Radouňský potok až k hrázi rybníka Kropfl (GPS 49°10’57.186″N, 15°0’12.992″E) (rybník Březský do revíru nepatří).

K revíru patří nádrže:
Polívka horní v k. ú. Jindřichův Hradec 0,8 ha
(GPS 49°8’56.963″N, 14°58’40.569″E)

Pískovna Jindřiš Jindřiš 3,0 ha
(GPS 49°8’53.021″N, 15°3’1.566″E)


423 032 Nežárka 5

Uživatel revíru: Jihočeský ÚS
Organizace pověřená hospodařením: MO Jindřichův Hradec

Délka: 7,5 km
Rozloha: 2,00 ha

Popis revíru
GPS Z: 49°9’45.52″N, 15°0’41.553″E, K: 49°11’14.753″N, 15°3’53.832″E
Přítok Lužnice. Od jezu v Dolním Skrýchově až k soutoku Kamenice s Žirovničkou v Jarošově nad Nežárkou. V úseku od jezu v Dolním Skrýchově po kamenný silniční most v Rodvínově je povolen pouze lov na umělou mušku.


423 052 Žirovnička 1

423 052 Žirovnička 1

Uživatel revíru: Jihočeský ÚS
Organizace pověřená hospodařením: MO Jindřichův Hradec, MO Žirovnice

Délka: 10,5 km
Rozloha: 8,00 ha

Popis revíru
GPS Z: 49°11’14.607″N, 15°3’54.03″E, K: 49°12’40.957″N, 15°8’12.654″E
Přítok Nežárky. Od soutoku s Kameničkou v Jarošově nad Nežárkou až k jezu knoflíkářské provozovny v Bednárečku.


 421 007  Pískárna Malíkov                                          Pískárna-Malíkov-1

Uživatel revíru: Jihočeský ÚS                                                             Organizace pověřená hospodařením : MO Jindřichův Hradec

Rozloha : 2,9 ha

Souřadnice GPS:   49°07’19.1″N 15°00’29.3″E