Historie

Místní organizace Českého rybářského svazu v Jindřichově Hradci (dále jen MO ČRS) je se svou základnou, která čítá cca 920 členů, beze sporu jednou z největších společenských organizací, sdružující mládež, ženy a muže holdující vášni rybářské. To že se mezi rybáře řadí i ženy je nejen přínosem něžného pohlaví mezi mužskou většinu, ale řada žen dosahuje pozoruhodných rybářských úspěchů.

MO ČRS má velmi dlouhou historii a je pokračovatelem původního rybářského klubu, který byl v Jindřichově Hradci založen v roce 1919. Zajímavostí ze života rybářů z města nad Vajgarem jsou pak vedeny v kronikách do dnešní doby.

Rybaření sportovní či závodní je činností, která ovlivňuje rok od roku více mládeže, dává jim naplnění jejich volného času a učí je i lásce k přírodě. Mládež se připravuje v rybářských kroužcích, které ve spolupráci s MO ČRS organizuje Dům dětí a mládeže v Jindřichově Hradci.

Rybáři jsou neodmyslitelně spjati s naším městem, rybáři byli a jsou nedílnou součástí našeho života. Rybářství a rybáři jsou symbolem Jižních Čech a našeho krásného města především.

Fotoarchiv:
Historie – foto Jindřiš
Historie – foto J.Hradce I
Historie – foto J.Hradce II