Aktuálně

Hájení revíru Hamerský potok 1A (Vajgar)

Hájení revíru Hamerský potok 1A

Upozorňujeme všechny rybáře , na hájení revíru a tím zákaz rybolovu na rybníku Vajgar.

od 27.10.  do 9.11.  včetně a od 10.11. do 23.11. včetně.  Hájení je rozděleno na dvě etapy a to z důvodů dvojího nasazování do revíru . V době hájení jsou pro Vás zarybněny okolní revíry.   Cedule budou vyvěšeny na přístupových místech revíru.

Takže revír je Hájen od 27.10.  —–  23.11. 2018 včetně.

Děkujeme za pochopení . Hospodář .