Brigády

Brigáda  proběhne v sobotu 23.9.2023 . Nutno se předem nahlásit v kanceláři MO.

Vede a řídí
p. Josef Rod
Tel: 721 956 156

Téměř každou sobotu od 07.00 hodin na areálu skladu MO ČRS J. Hradec u rybníku Voborský (Střelnice – směr Jindřiš).

Aktuální brigády jsou vyvěšeny u vchodu kanceláře MO a ve vývěsní skříňce na s. Vajgar
brigádu lze vykonat i individuálně mimo sobot a nedělí po domluvě s p. Rodem.