Plán schůzí výboru

Plán schůzí výboru MO ČRS Jindřichův Hradec v roce 2023

Schůze probíhají  každý druhý čtvrtek  v měsíci.

Řádné schůze výboru MO ČRS Jindřichův Hradec budou konány od 17.00 v kanceláři MO ČRS. Změny termínů řádných schůzí budou oznamovány členům výboru obvyklým způsobem. V případě neodkladných jednání budou mimořádné schůze svolávány telefonickou výzvou, nebo písemnou pozvánkou pro nezbytný počet členů výboru MO ČRS, kterých se případná jednání budou exaktně týkat.