Plán schůzí výboru

Plán schůzí výboru MO ČRS Jindřichův Hradec v roce 2018

Leden 13.1.
Únor  9.2.
Březen  7.3.
Duben 11.4.
Květen 9.5.
Červen 13.6.
Červenec 11.7.
Srpen 8.8.
Září 12.9.
Říjen 10.10.
Listopad 14.11.
Prosinec 12.12.

Řádné schůze výboru MO ČRS Jindřichův Hradec budou konány od 17.00 v kanceláři MO ČRS. Změny termínů řádných schůzí budou oznamovány členům výboru obvyklým způsobem. V případě neodkladných jednání budou mimořádné schůze svolávány telefonickou výzvou, nebo písemnou pozvánkou pro nezbytný počet členů výboru MO ČRS, kterých se případná jednání budou exaktně týkat.