Povolenka pro nečleny ČRS, GENEHMIGUNGEN FÜR NICHTMITGLIEDER ČRS

 

POVOLENKA PRO   NEČLENY   ČRS

 

 1. Státní rybářský lístek
 • Vydává Městský úřad v Jindřichově Hradci, odbor životního prostředí (Janderova ulice čp. 147/II, 2.NP v budově,

kancelář č. 35 – 42), platba na místě

 

 1. Platba za povolenku k rybolovu
 • Pokladní složenkou Waldviertler Sparkasse Branch Jindřichův Hradec (Klášterská ulice čp. 126/II, 1.NP v budově)

 

 1. Vydání povolenky k rybolovu
 • Kancelář MO ČRS Jindřichův Hradec, Schwaigrova 1118/II, po předložení platného rybářského lístku a dokladu o zaplacení za povolenku z WSPK

 

 GENEHMIGUNGEN FÜR NICHTMITGLIEDER ČRS

 1. Staatliche Anglerschein
  – Herausgegeben von der Gemeindeamt („Městský úřad“ ) in Jindřichův Hradec, Abteilung für Umwelt („Odbor životního prostředí“) (Janderova Straße Nr 147 / II, 2. Stockwert in dem Gebäude,
  Büro-Nr. 35-42), vor Ort zu zahlen
 2. Die Zahlung der Zulage für die Anglerei
  – Cash Waldviertler Sparkasse Niederlassung Jindřichův Hradec (Klášterská Straße Nr 126 / II, Erdgeschoss Gebäude.)
 3. Erhalt der Genehmigungen zum Fischen
  – Büro MO ČRS Jindřichův Hradec, Schwaigrova Straße Nr.1118 /II, nach der Vorlage eines gültigen Anglerschein und Nachweis über die Zahlung von WSPK

 

PERMISSION FOR NON-MEMBERS OF ČRS

1. State fishing license
– Issued by the Municipal Office („Městský úřad“) in Jindřichův Hradec, Department of the Environment („odbor životního prostředí“) (Janderova street no. 147/II, 2.floor in the building,
office no. 35-42), payment on the spot

 1. Payment for an permission for fishing
  – Cash in Waldviertler Sparkasse bank (WSPK) Jindřichův Hradec (Klášterská street no. 126/II, ground floor in the building)
 2. The issue of permits for fishing
  – Office MO ČRS Jindřichův Hradec, Schwaigrova street no. 1118/II, after the presentation of a valid fishing license and proof of payment for an permission of WSPK