Aktuálně

Humanitární pomoct Moravě


Český rybářský svaz z.s.
místní organizace
377 01 Jindřichův Hradec, Schwaigrova 1118/II
telefon:  380 427 687,  mail: rybari@crsjhradec.cz
 
.                                                                                                                             
 Jindřichův Hradec dne 9.7.2021
 
Vážení členové ČRS z.s. místní organizace Jindřichův Hradec,
na základě jednomyslného rozhodnutí výboru místní organizace byla odsouhlasena humanitární pomoc tornádem postižené Jižní Moravě,
konkrétně obci Moravská Nová Ves na její
transparentní účet 6013203349/0800, a to ve výši
50.000,- Kč.

Dle informací od vedení obce Moravská Nová Ves bude finanční obnos darovaný všemi členy naše spolku použit na obnovu totálně
zničené školy, která musela být kompletně odstraněna.
Jelikož se jedná o výdaj nad rámec odsouhlaseného rozpočtu spolku
v kapitole výdaje a členská schůze již proběhla a odsouhlasila rozpočet
pro rok 2021 a jelikož postižená obec potřebuje pomoc v co nejkratší
době, dovolil si výbor toto odsouhlasit sám.
Pokud byste jako naši členové k tomuto měli nějaké připomínky, či
upřesnění, prosím zašlete nám zprávu na emailovou adresu místní
organizace rybari@crsjhradec.cz

Doufáme, že se plně ztotožňujete s tímto naším postupem a touto
pomocí postiženým lidem. Nikdy nevíme, kdy budeme sami potřebovat
pomoc.
Jménem výboru místní organizace děkujeme všem členům za pochopení a podporu.
                           
             Luboš Brom                                          Ing. Josef Kostka
Jednatel z.s. MO J. Hradec                 předseda ČRS z.s. MO J. Hradec


                                               Kamil Hofman
  hospodář ČRS z.s. MO J. HradecJosef Rod,   Ing. Jindřich Smolík, Milan Přílepek,   
Jiří Kejst,   Ing. Jaroslav Kostka,   Miloslav Hulík
členové výboru ČRS z.s. MO J. Hradec