Aktuálně

Lov na položenou

IMG_0416-1

 

Vzhledem k tomu, že v letošním roce je nově upravena v rybářském řádu pro revíry Jihočeského územního svazu definice lovu na položenou, vydáváme zde vysvětlení, proč byla tato změna přijata a názorné příklady toho co lze použít.

Definice dle rybářského řádu:

Při lovu na položenou není pohyb nástrahy osobou provádějící lov aktivně ovlivňován. Použity smí být nejvýše 2 udice. Na každé udici je možné použít pouze jeden jednoduchý háček. V období od 16. června do 31. prosince je možné jednoháček nahradit jedním dvoj- nebo trojháčkem, nebo při lovu na nástražní rybičku i víceháčkovým systémem s nejvýše 3 háčky (jedno-, dvoj, nebo trojháčky). Zátěž (nebo krmítko), musí být na udici upevněna tak, aby se po utržení vlasce samovolně uvolnila. Použít lze pouze odepínacích (vypínacích) zátěží, nebo zátěží a krmítek průběžných. V případě použití průběžné zátěže (nebo krmítka) smí být fixována pouze zarážkou upevněnou na vlasci od zátěže směrem k háčku. Mezi zátěží (nebo krmítkem) a prutem nesmí být žádná další zarážka.

 

Důvodem této změny je ochrana ryb. Základní myšlenkou tohoto omezení je, aby při utržení montáže ryba netahala za sebou krmítko či jinou zátěž a minimalizovalo se tak její poškození.

 

Příklady vyhovujících montáží:

Obr. 1 použití klasické montáže na feeder

Krmítko (nebo zátěž) je připevněno ke kmenovému vlasci pomocí obratlíku a může se volně pohybovat po vlasci směrem k prutu. Návazec je připevněn pomocí obratlíku a uzlík je chráněn gumovou kuličkou. Při utržení kmenového vlasce krmítko volně sklouzne po vlasci a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka.

 

Obr. 2 použití průběžného krmítka

Podobná montáž jako na obr.1 pouze krmítko je umístěno přímo na kmenovém vlasci. Opět při utržení kmenového vlasce krmítko volně sklouzne po vlasci a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka (nebo zátěže).

 

Obr. 3 průběžný páternoster

Krmítko (nebo zátěž) je na bočním přívěsu (libovolně dlouhý vlasec), který je na kmenový vlasec upevněn pomocí obratlíku (nebo jezdce) tak, aby se mohl po kmenovém vlasci směrem k prutu volně pohybovat. Opět při utržení kmenového vlasce boční přívěs s krmítkem (nebo zátěží) volně sklouzne po vlasci a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka (nebo zátěže).

 

Obr. 4 montáž s vypínací zátěží

Zátěž (nebo krmítko) je na kmenovém vlasci připevněn pomocí prvku, který při mírném tahu směrem od prutu umožňuje, aby se zátěž (krmítko) uvolnilo z vlasce. Zátěž (nebo krmítko) po vlasci volně neklouže, ale při lehkém uváznutí na dně a zatažení směrem k háčku dojde k jeho uvolnění z montáže. Při utržení kmenového vlasce zátěž (nebo krmítko) při lehkém uváznutí na dně sklouzne z montáže a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka (nebo zátěže).

 

 

Obr. 5 method krmítko

Toto krmítko je navlečeno přímo na kmenovém vlasci a je nasunuto na obratlík na který je navázán návazec s háčkem. Krmítko po vlasci volně neklouže, ale při lehkém uváznutí na dně a zatažení směrem k háčku z obratlíku sklouzne a volně se pohybuje po kmenovém vlasci. Při utržení kmenového vlasce krmítko při lehkém uváznutí na dně sklouzne z montáže a ryba odjíždí pouze s návazcem bez krmítka.

 

Zdroj: Jčús