Aktuálně

Nasazen Siven Americký

Vážení kolegové rybáři a rybářky. Jak jsem slíbil za omezení rybolovu na revíru Hamerský potok 1A (421 020), k vůli opravě.

Do revíru Polívka horní (421 052) bylo vysazeno 200 kg Sivena Amerického o průměrné váze 0,4 kg.

Petrův Zdar, hospodář.