Aktuálně

Pozvánka na Členskou schůzi 11.3.2023

ČRS z.s. místní organizace Jindřichův Hradec si dovoluje pozvat členy na členskou schůzi v sobotu 11.3.2023. Začátek v 9 hodin v kinosále Střelnice.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE
ČRS Z.S. MO JINDŘICHŮV HRADEC KONANÉ DNE
11.3. 2023 OD 9.00 HOD. V KINOSÁLE STŘELNICE

 1. Úvod členské schůze ČRS z.s. místní organizace J.Hradec
 2. Odsouhlasení programu členské schůze
 3. Volba mandátové komise
 4. Volba návrhové komise
 5. Předání ocenění pro členy ČRS z.s. MO J.Hradec
 6. Zpráva mandátové komise
 7. Zpráva hospodářského odboru a komise pro zarybňování 2022
 8. Zpráva komise pro zarybnění za rok 2022
 9. Zpráva o činnosti rybářského kroužku v roce 2022
 10. Zpráva o činnosti rybářské stráže a zpráva o brigádnické činnosti členů místní organizace v roce 2022
 11. Zpráva o účetní závěrce 2022 a návrhu rozpočtu na rok 2023
 12. Zpráva o školeních a přijímání nových členů v roce 2022
 13. Zpráva dozorčí komise za rok 2022
 14. Zpráva o činnosti závodního oddílu v roce 2022
 15. Zpráva předsedy ČRS z.s. MO J.Hradec o činnosti za rok 2022
 16. Diskuse
 17. Přednesení návrhu na usnesení členské schůze a jeho schválení
 18. Závěr členské schůze