Rybařský kroužek

Rybářský kroužek

Další schůzka rybářského kroužku se přesouvá z úterý na sobotu 26.11.
Sraz v 9 hodin v areálu Střelnice u rybníka Voborský.
Proběhne výlov rybníčku.
Vhodné oblečení sebou . Občerstvení a teplý čaj připraven.
Účast rodičů vítána. Prosíme maminky o něco sladkého k čaji 🙂.
Předpokládaný konec akce ve 12 hodin.