Rybařský kroužek

Rybářský kroužek

Další schůzka rybářského kroužku dle plánů proběhne 17.1. Sraz v 16:30 hodin před 1.zš .

Začneme praktickou část výuky.

Pokročilý: Povolenka mimopstruhová na rok 2023 stojí 500 Kč. Buď přineste osobně nebo pošlete na účet kroužku.

Členství 150 Kč hradí kroužek.